Apa ada dalam DELIMa KPM? AI ada?

Apa ada dalam DELIMa KPM? AI ada?

Apa ada dalam DELIMa KPM? AI ada?

Ya tuan-tuan.. Sekurang-kurangnya ada 14 aplikasi AI dalam platform DELIMa KPM yang disediakan untuk para guru dan murid terokai.

 

1. Gemini
Gemini mungkin merupakan alat analitik yang menggunakan AI untuk mengumpulkan dan menganalisis data prestasi pelajar. Guru boleh mendapatkan idea berharga mengenai kekuatan dan kelemahan pelajar untuk membuat keputusan pengajaran yang lebih baik.

2. ChatGPT
ChatGPT membantu dalam menyediakan bahan pembelajaran, menjawab soalan murid, dan membantu dalam tugas pengajaran dengan memberikan cadangan atau idea kreatif untuk pengajaran yang lebih interaktif.

3. Perplexity 
Perplexity AI dapat membantu guru mencipta bahan pengajaran yang unik dan kreatif, serta menjawab soalan-soalan kompleks yang mungkin ditanya oleh murid, memudahkan penyediaan kelas yang lebih menarik.

4. Texta.ai
Texta.ai adalah alat yang membantu dalam penulisan dan pengeditan teks. Guru boleh menggunakan alat ini untuk memastikan bahan pengajaran mereka bebas dari kesalahan tatabahasa dan lebih menarik.

5. ISTE
ISTE menyediakan sumber dan alat teknologi pendidikan. Guru dapat meningkatkan kemahiran pengajaran mereka melalui latihan dan amalan terbaik yang disediakan oleh ISTE.

6. Khan Academy
Khan Academy menawarkan latihan adaptif menggunakan AI yang disesuaikan dengan tahap kemahiran murid. Ini membantu dalam memastikan pembelajaran murid berlaku mengikut kadar mereka sendiri.

7. Google Apps
Google Apps seperti Google Docs, Sheets, Slides, dan Classroom memudahkan pengurusan tugasan, kolaborasi, dan komunikasi antara guru dan murid dalam persekitaran digital.

8. Microsoft 365
Microsoft 365 menawarkan aplikasi seperti Word, Excel, PowerPoint, dan Teams yang membantu dalam pengajaran dan pembelajaran digital. Guru boleh menyediakan bahan, menjalankan kelas maya, dan menyimpan semua data di satu tempat yang selamat. Dalam ni, ada Copilot AI.

9. Bing AI
Bing AI membantu guru mencari maklumat dan sumber pengajaran dengan cepat dan tepat. Ini memudahkan penyediaan bahan pengajaran yang relevan dan berkualiti tinggi.

10. WolframAlpha
WolframAlpha adalah alat pencarian berasaskan AI yang menyediakan jawapan kepada soalan-soalan kompleks dalam bidang sains, matematik, dan banyak lagi. Ia membantu guru menjawab soalan teknikal dengan tepat dan cepat.

11. Learn
Learn merujuk kepada platform pembelajaran yang menggunakan AI untuk menyediakan pengalaman pembelajaran yang lebih disesuaikan dan interaktif. Ini membantu guru dalam menguruskan kelas dan menyediakan pengalaman pembelajaran yang lebih berkesan untuk murid.

12. AI Teaching Assistant
Alat ini membantu guru dengan menyediakan cadangan pengajaran, menjawab pertanyaan murid, dan menawarkan sumber pembelajaran tambahan. Ini memudahkan pengurusan kelas dan meningkatkan keberkesanan pengajaran.

13. AI Assessment Tools
Alat penilaian AI membantu dalam menilai prestasi murid secara automatik dan menyediakan analisis mendalam tentang kekuatan dan kelemahan mereka. Guru boleh menggunakan maklumat ini untuk memperbaiki strategi pengajaran mereka.

14. AI Lesson Planning
Alat perancangan pelajaran berasaskan AI membantu guru merancang pelajaran yang lebih berstruktur dan berkesan dengan menyediakan cadangan aktiviti dan bahan pengajaran yang disesuaikan dengan keperluan murid.

Gunakanlah aplikasi-aplikasi AI ini, Insya-Allah guru dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran, memperkayakan pengalaman pembelajaran murid, dan menguruskan kelas dengan lebih efisien. Aplikasi ini juga membantu dalam menyediakan bahan pengajaran yang berkualiti tinggi dan menyesuaikan pembelajaran mengikut keperluan individu murid.

Guru-guru punya autonomi penuh dalam merancang kurikulum, menggunakan segala macam pedagogi yang sesuai dalam bilik darjah, dan autonomi untuk mentaksir murid masing-masing.

Gunakanlah sepenuhnya. Jika tidak berdaya belajar secara sendirian, bolehlah bincangkan dengan panitia masing-masing.

Tak perlu pun kuasai dan gunakan semua AI app ini. Memadai kuasai satu, dan digunakan untuk memudahkan urusan harian.

Sumber : Pn. Parimalah USTP Manjung
Yu. Suffi Yusof

Seorang guru yang sangat obses dengan dunia pendidikan digital dan pertanian moden. Memiliki minat mendalam dengan dunia grafik, penerbitan video, animasi dan pengurusan sumber manusia.Terus menyumbang selagi hayat dikandung badan. Biar jasa jadi kenangan.

Catat Ulasan

To Top