Tahniah kepada semua ahli Akademi Youtuber yang tersenarai dalam Top 100 Cikgu Juara Digital 2024!

Tahniah kepada semua ahli Akademi Youtuber yang tersenarai dalam Top 100 Cikgu Juara Digital 2024!
Tahniah kepada semua ahli Akademi Youtuber yang tersenarai dalam Top 100 Cikgu Juara Digital 2024!

Pencarian CJD2024 yang menyenaraikan 100 guru terbaik adalah satu pencapaian yang membanggakan, terutamanya dalam konteks usaha Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melahirkan murid yang fasih dalam bidang digital. Era globalisasi yang semakin pesat dan revolusi industri 4.0 menuntut agar pendidikan kita mampu menghasilkan individu yang tidak hanya terampil dalam aspek akademik, tetapi juga mahir dalam penguasaan teknologi.

Di antara mereka yang tersenarai, 10 graduan AYU telah menonjol sebagai contoh teladan dalam mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Langkah ini seiring dengan dasar Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mendorong penggunaan teknologi dalam pendidikan, dengan matlamat untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya mampu bersaing di peringkat nasional, tetapi juga global.

AYU telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam melahirkan lebih ramai Guru Jauhari Digital, yang tidak hanya mahir dalam menggunakan alat digital, tetapi juga memahami bagaimana teknologi boleh digunakan secara efektif dalam pembelajaran. Usaha ini sejajar dengan usaha Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menyediakan latihan dan bimbingan kepada guru-guru agar mereka dapat mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran mereka dengan lebih baik.

Kejayaan besar yang diraih oleh AYU apabila ahli mereka diiktiraf dalam pelbagai program pencarian seperti Edufluencer KPM dan Cikgu Juara Digital bukan sahaja mengangkat nama mereka, tetapi juga membuktikan betapa pentingnya peranan guru dalam melahirkan generasi yang fasih digital. Melalui usaha ini, diharapkan lebih banyak guru akan terinspirasi untuk mengambil inisiatif dalam meningkatkan kecekapan digital mereka, seiring dengan visi Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melahirkan generasi muda yang bersedia menghadapi cabaran dunia digital yang semakin kompleks.

Dengan itu, semoga kejayaan ini menjadi inspirasi kepada ahli-ahli yang lain, mengukuhkan keyakinan mereka dalam mengembangkan potensi dalam dunia pendidikan digital yang semakin penting ini, sejajar dengan dasar Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melahirkan murid fasih digital.
Yu. Suffi Yusof

Seorang guru yang sangat obses dengan dunia pendidikan digital dan pertanian moden. Memiliki minat mendalam dengan dunia grafik, penerbitan video, animasi dan pengurusan sumber manusia.Terus menyumbang selagi hayat dikandung badan. Biar jasa jadi kenangan.

Catat Ulasan

To Top